Co je to mantra a proč si ji vést?

12.11.2020

Mantra bývá v dnešní době často používána pro označení něčeho, co mantrou ve svém původním významu není. Mantra původně pochází ze sanskrtu a znamená nástroj či prostředek pro naší mysl. Mantry se používají ve védské meditaci a nemají žádný význam. Jsou to pouhé zvuky, které jsou krátké, snadno zapamatovatelné a příjemné naší mysli. 

Mantry jsou slova se silnou a účinnou duchovní vibrací. Mantra je zvuk, který osvobozuje mysl od bázně, připoutanosti a utrpení. Je-li už mysl jednou osvobozena, rozpouštějí se automaticky i všechny ostatní problémy, neboť tím největším problémem je mysl sama.

Pojetí mantry v naší tvorbě je založeno na tom, co vidíme, tak smýšlíme nad životem.. V týdenním kalendáři si tedy zde poznačit vámi zvolenou mantru, slovo, dvousloví, se kterým se chcete ztotožnit, např. "Usmívám se." Pokaždé když otevřete svůj diář k zaznamenání si aktivity či zapsání poznámky, se usmějete, jelikož si to o to samo říká... Svojí mantru si připomínejte a opakujte, potichu či nahlas...než vám vaše slova utkví v paměti.